Assens Provsti  
 
vissenbjerg.jpg
kerte.jpg
sonderby.jpg
orsted.jpg
vedtofte.jpg
sollested.jpg
orte.jpg
skydebjerg.jpg
sandager.jpg
holevad.jpg
assens.jpg
karum.jpg
dreslette.jpg
helnas.jpg
gamtofte.jpg
glamsbjerg.jpg
barlose.jpg
tommerup.jpg
haarby.jpg
rorup.jpg
brylle.jpg
aarup.jpg
baago.jpg
turup.jpg
soby.jpg
verninge.jpg
broholm.jpg
kong.jpg
flemlose.jpg
 
   
     
   
 

 

Nyheder

 

30-11-2016 kl. 12:45

Adventshilsen

Assens Provsti, advent 2016

 

Forventningstid og skiftedag

 

Kære menighedsråd, præster og ansatte ved kirkerne i Assens Provsti

 

Allerførst glædelig advent, forventningstiden før julehøjtiden.

 

En tid med en helt særlig forventning i år for menigheden i Kerte sogn. Restaureringsarbejdet af kirken efter sodskaderne som følge af ildspåsættelse af kirkedøren i november 2015 nærmer sig nu sin afslutning. Torsdag den 22. december vil biskop Tine Lindhardt genåbne kirken ved en gudstjeneste, så menigheden kan komme til at holde julegudstjenester i kirkerummet igen efter et år med gudstjenester i konfirmandstuen, og konfirmation afholdt i Kerte gamle skole.

 

Adventstiden markerer i år også skiftedag for de afgående og de nye tiltrædende menighedsråd.

 

Det er glædeligt, at der kunne stilles menighedsråd i hele provstiet.

Antalsmæssigt er vi i provstiet gået fra 23 til 22 menighedsråd, idet Assens og Gamtofte sogne i kølvandet på den nye pastoratstruktur på menighedsmøder i foråret besluttede at lave fælles menighedsråd fra den nye valgperiode.

På tilbagemeldingerne fra konstitueringerne kan provstiet konstatere, at der både er kendte og nye navne på de forskellige tillidsposter.

 

Og det er ikke kun blandt de valgte menighedsrådsmedlemmer, det har været skiftedag.

 

Også blandt provstiets præster er der sker forandringer i det sidste halvår.

 

Anders Fabricius Jørgensen blev ansat som sognepræst i Assens-Baagø-Gamtofte pastorat den 15. august, og den 1. december er der i ordets bogstaveligste betydning skiftedag i Ørsted-Søllested-Vedtofte og Dreslette-Helnæs, når Else Suhr overtager embedet som sognepræst i Dreslette-Helnæs med en bistandsforpligtelse til Haarby, mens pastor emeritus Jørgen Mose Laursen, der i efteråret har passet Dreslette-Helnæs, nu konstitueres midlertidigt som sognepræst i Ørsted-Søllested-Vedtofte samt i Glamsbjerg, hvor det ikke lykkedes at få besat en ½ præstestilling ved opslaget i sommer.

 

I forlængelse af beslutningerne på budgetsamrådet i august er samarbejdet med Bogense Provsti om en fælles folkekirkelig skoletjeneste ved at tage form, og der var 18 ansøgere til stillingen som pædagogisk medarbejder.

 

Der var mange gode, kvalificerede ansøgere, og der arbejdes aktuelt på at få den nye medarbejder ansat pr. 1 januar 2017, der i samarbejde med den teologiske og pædagogiske medarbejder i Bogense Provsti, skal udarbejde årskatalog med tilbud til lærere og elever for skoleåret 2017-2018.

Vi venter os meget af det nye samarbejde med Bogense Provsti.

 

På budgetsamrådet blev det også vedtaget, at de præster, der ønsker assistance til sagsbehandling ift. personregistrering m.m. kunne få hjælp af provstiets to kordegne.

Pga. midlertidig vakance i stillingen som kordegn i Assens har funktionerne i efteråret dels været varetaget med vikarbistand, dels af kordegn Jytte Helming, Vissenbjerg, der har ydet en meget stor indsats som tovholder.

 

Pr. 1. december ansættes Christina Frost-Hansen som ny kordegn i Assens. Indtil hun har gennemført personregistreringskurset, vil Jytte Helming fortsat assistere.

 

Den nye menighedsrådsperiode markeres også med arrangementer både på stifts- og provstiplan for de nye menighedsråd.

Der er således et par datoer, som jeg vil bede jer om at skrive i kalenderen.

 

Lørdag den 25. februar 2017 afholdes der et introarrangement i Odense Congress Center kl. 10-15 for de nye menighedsråd med oplæg og workshops til inspiration for menighedsrådene med bl.a. den nyudnævnte kirkeminister Mette Bock.

 

Onsdag den 1. marts 2017 byder Assens Provsti de nye menighedsråd, præster og ansatte velkommen ved et fælles provstiarrangement fra kl. 17-22.

Arrangementet indledes med Evensong i Vor Frue Kirke med Syngedrengene og efterfølgende spisning i Arena Assens. Provstiet vil derefter orientere om Provstiets organisering, visioner og opgaver, inden arrangementet afsluttes med musikalsk underholdning ved bl.a. Henrik Sørensen, organist i Ørsted. Nærmere detaljer følger, men sæt allerede nu kryds ud for begge datoer.

 

Endelig byder 2017 på Reformationsjubilæum, og provstiet er meget interesseret i at få tilbagemeldinger om lokale planlagte arrangementer.

 

Tak for godt samarbejde i det forløbne år. Jeg ser frem til nye fælles opgaver mellem sogne og provsti.

 

Glædelig jul og godt nytår.

 

Med venlig hilsen

 

Ole Hyldegaard Hansen

Provst, Assens Provsti
 • Assens Kirke
 • Barløse Kirke
 • Broholm Kirke
 • Brylle Kirke
 • Bagø Kirke
 • Dreslette Kirke
 • Flemløse KIrke
 • Gamtofte Kirke
 • Helnæs Kirke
 • Holevad Kirke
 • Haarby Kirke
 • Kerte Kirke
 • Kærum Kirke
 • Køng Kirke
 • Orte Kirke
 • Rørup Kirke
 • Sandager Kirke
 • Skydebjerg Kirke
 • Søby Kirke
 • Søllested Kirke
 • Sønderby Kirke
 • Tommerup
 • Turup Kirke
 • Vedtofte Kirke
 • Verninge Kirke
 • Vissenbjerg Kirke
 • Aarup Kirke
 • Ørsted Kirke

 

 
     
  Provstikontor: Willemoesgade 15B 1.tv. -  5610 Assens – Telefon +45 64 71 23 77