Assens Provsti  
 
aarup.jpg
tommerup.jpg
dreslette.jpg
glamsbjerg.jpg
vedtofte.jpg
flemlose.jpg
gamtofte.jpg
brylle.jpg
rorup.jpg
sollested.jpg
orsted.jpg
karum.jpg
assens.jpg
skydebjerg.jpg
broholm.jpg
barlose.jpg
holevad.jpg
helnas.jpg
sandager.jpg
sonderby.jpg
verninge.jpg
kong.jpg
orte.jpg
turup.jpg
haarby.jpg
baago.jpg
soby.jpg
vissenbjerg.jpg
kerte.jpg
 
   
     
   
 

 

Nyheder

 

PROVSTIDAG I ASSENS

for menighedsråd, præster og alle ansatte ved kirkerne i Assens Provsti
Tirsdag den 25. januar 2022 kl. 17- ca. 22 i Arena Assens

 

Provstidagen er tænkt som en festlig anledning til sammen at mødes, men også til at få fælles ny viden og inspiration.

Vi har derfor inviteret to gæster udefra, der vil komme med oplæg om provstiets rolle overordnet og lokalt.

 

Provstidagens program

 

 

Kl. 17.00 Velkomst

med bl.a. præsentation af de medarbejdere, der er tilknyttet provstiet (provstisekretær, skoletjenestemedarbejder og personalekonsulent).

 

Kl. 17.45 Fællesspisning

 

 

KL. 19.00 Forandringer i provstierne 

ved lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) Erling Andersen

På baggrund af tre rapporter, med undersøgelser af opgaver, ressourceforbrug og samarbejdsformer i provstierne over en 10-årig periode (2010-2020) vil Erling Andersen give et indblik i provstiernes generelle udvikling.  

 

 

 

 

Kl.  20.15 Samarbejde i provstierne

ved provst i Aarhus Vestre Provsti, Esben Andersen

Esben Andersen vil fortælle om erfaringer med forskellige samarbejder mellem provstiet og menighedsrådene. Bl.a. har der været arbejdet med fælles indkøbspolitik, kommunikation og senest præstegårdsadministration under forsøgsordning m.m.

 

 

Arrangementet forventes at slutte senest kl. 22.00

 

 

 

Tilmelding til provstidagen til provstikontoret (assens.provsti@km.dk) i form af en fælles tilmelding for både menighedsråd og ansatte i

sognene senest mandag den 10. januar kl. 15.00.

 

 


Nyt provstiudvalg valgt

Da der kun var indkommet én liste ved fristens udløb udgør følgende det nye Provstiudvalg for 2022-2025

 • Gorm Nielsen – Glamsbjerg
 • Lise Hansen – Kerte
 • Vibeke Busse Andersen - Assens/Gamtofte
 • Bjarne Lehmann Gadebusch – Dreslette
 • Bodil Vestergaard Madsen – Broholm 
 • Hans Peder Christiansen – Vissenbjerg
 • Trine Hermann – Brylle
 • Vivi Arnoldus – Assens/Gamtofte

  Supplanter:
 • 1. Kurt Hansen – Glamsbjerg
 • 2. Else Larsen – Assens/Gamtofte

Tillykke med valget. Første møde i den nye funktionsperiode er den 16. november kl. 17.00 på provstikontoret.

 

 


Endeligt budgetsamråd

Torsdag den 2. september blev der afholdt endeligt budgetsamråd i Aarup ny Sognehus, hvor ca. 60 deltog.
Efter velkomst og fællessang fortalte sognepræst Rikke Steen Knudsen kort om byggeriet af Aarup Sognehus.
Christina Holdt Saldern orienterede om Skoletjenestens arbejde.
Formand for provstiudvalget Hans Peder Christiansen gennemgik PUK-kassens økonomi samt for reglerne om de obligatoriske punkter, der skulle tages stilling til. Der var stemning for at fortsætte som hidtil.
Provst Ole Hyldegaard Hansen redegjorde for Provstiets målsætninger, årets begivenheder og aktiviteter og informerede om baggrunden for tildelingen af ligningsmidler (drift og anlæg) og gennemgik derefter det foreløbige budget 2022.
Efter kaffebord sluttede aftenen med en fællessang.

 

 

 

 

Video

Onsdag den 1. marts 2017
Se video fra Provstidag i Vor Frue Kirke Assens her

 

 

 

 • Assens Kirke
 • Barløse Kirke
 • Broholm Kirke
 • Brylle Kirke
 • Bagø Kirke
 • Dreslette Kirke
 • Flemløse KIrke
 • Gamtofte Kirke
 • Helnæs Kirke
 • Holevad Kirke
 • Haarby Kirke
 • Kerte Kirke
 • Kærum Kirke
 • Køng Kirke
 • Orte Kirke
 • Rørup Kirke
 • Sandager Kirke
 • Skydebjerg Kirke
 • Søby Kirke
 • Søllested Kirke
 • Sønderby Kirke
 • Tommerup
 • Turup Kirke
 • Vedtofte Kirke
 • Verninge Kirke
 • Vissenbjerg Kirke
 • Aarup Kirke
 • Ørsted Kirke

 

 
     
  Provstikontor: Østergade 64  -  5610 Assens – Telefon +45 24 91 23 77