Assens Provsti  
 
assens.jpg
vedtofte.jpg
glamsbjerg.jpg
baago.jpg
brylle.jpg
sonderby.jpg
broholm.jpg
vissenbjerg.jpg
orte.jpg
haarby.jpg
dreslette.jpg
skydebjerg.jpg
tommerup.jpg
turup.jpg
verninge.jpg
flemlose.jpg
gamtofte.jpg
aarup.jpg
karum.jpg
kerte.jpg
orsted.jpg
helnas.jpg
holevad.jpg
kong.jpg
sollested.jpg
sandager.jpg
barlose.jpg
rorup.jpg
soby.jpg
 
   
     
   
 

Samarbejder

Reformationsjubilæet - Maraton i kirkerne til efteråret

 

Allerede i efteråret 2015 tager Assens Provsti det første skridt til fejring af det store reformationsjubilæum i 2017. Netop 500 året efter Martin Luther den 31. oktober slog sine 95 teser op på kirkens dør i Wittenberg - et oprør mod den romerske kirke og begyndelsen til den luthersk-evangeliske kirke.

I efteråret 2015 tyvstarter Assens Provsti jubilæet i Barløse kirke. Det er tirsdag den 8. september kl. 19.00, hvor biskop Tine Lindhardt denne aften vil stå for den første afdeling af reformationsmaratonen.

Derefter vil der på skift være reformationsmaraton i alle de 29 kirker i Assens Provsti. Som sagt vil aftenerne begynde allerede i efteråret 2015 og fortsætte i hele 2016 med en indlagt sommerferie i juli og slutte i jubilæumsåret 2017 i Vor Frue kirke sidst i juni.

Med udgangspunkt i de gode erfaringer fra provstiets salmemaraton for et par siden, har man valgt at fastlægge aftenerne med reformationsmaraton til tirsdag kl. 19.00 – uanset hvilken kirke det er - bortset fra Vor Frue kirke i Assens og Baagø kirke, hvor det vil være søndag eftermiddag af praktiske grunde.

De enkelte afdelinger af reformationsmaratonen har flere fælles træk. De vil alle omhandle en enkelt af de 28 trosartikler fra Confessio Augustana, Den Augsburgske Bekendelse, som hører til den danske folkekirkes bekendelsesskrifter. Det er artikler, som har været med til at præge vores kultur og fortsat kan skabe debat.  

Der vil desuden i alle kirkerne være en beskrivelse af netop den enkelte kirkes situation omkring reformationen. Oplysningerne kommer fra visitatsbøger fra biskoppens besøg i kirkerne netop omkring reformationen. Det vil forhåbentlig give deltagerne en fornemmelse af, hvordan rummet, kirkegængerne eller præsten har været lige netop det sted. Et eksempel er fra Dreslette kirke, hvor biskoppen var på besøg i 1589. Der står i visitatsbogen om præsten, Hr. Simon Hansen, at han var 60 år og gråhåret, havde været gift to gange, 5 børn med den første hustru og ingen med den anden, Anna. Anna var bondedatter, meget bondsk, og præsten prædiker meget enfoldigt, han studerer ikke og taler bredt jysk.

Ud over fakta om kirken – og eventuelle anekdoter - vil der hver gang blive sunget et passende antal salmer og ellers er det frit, hvordan den enkelte vil tilrettelægge aftenerne.

Som ved provstiets salmemaraton opfordres til, at man i de enkelte sogne laver fælles kørselsordning, der kan for eksempel være opsamling ved parkeringspladserne ved de enkelte kirker.

Der vil i alle kirker i provstiet ligge en folder om reformationsmaratonen.

I de enkelte sogne vil der være flere reformationsarrangementer op til jubilæet. For eksempel vil der i sognehuset i Brylle være filmaften den 27. august kl. 19.00, hvor filmen ”Luther” vises – og alle er velkomne.

      

 

 

 
 
 
 
     
  Provstikontor: Østergade 64 -  5610 Assens – Telefon +45 24 91 23 77