Assens Provsti  
 
glamsbjerg.jpg
orsted.jpg
gamtofte.jpg
brylle.jpg
barlose.jpg
verninge.jpg
vissenbjerg.jpg
flemlose.jpg
rorup.jpg
baago.jpg
sollested.jpg
vedtofte.jpg
tommerup.jpg
helnas.jpg
holevad.jpg
broholm.jpg
karum.jpg
dreslette.jpg
kerte.jpg
aarup.jpg
assens.jpg
orte.jpg
kong.jpg
turup.jpg
soby.jpg
sandager.jpg
haarby.jpg
skydebjerg.jpg
sonderby.jpg
 
   
     
   
 

Arkiv

Ole Hyldegaard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advent, Assens Provsti 2015

 

 

 

Kære menighedsråd og præster i Assens Provsti

 

Et nyt kirkeår er begyndt, mens det gamle kalenderår kører på de sidste dampe, og sammen med det nærmer den påbegyndte strukturproces sig sin afslutning efter samtaler med præster og menighedsråd hen over efteråret, med det formål at alle skulle blive hørt og alle muligheder drøftes.

Det har været en lang proces siden den tog sin begyndelse, hvor ingen dengang kunne vide, hvilken retning den ville tage, og derved naturligt kunne skabe bekymringer.

Selv om de sidste brikker endnu ikke er på plads, og menighedsråd og præster derfor snart vil modtage såkaldte sindetskrivelser fra biskoppen med ca. en måneds høringsfrist, kan man dog se tilbage på et forløb med dels arbejde ude i de enkelte menighedsråd, fællesmøder, gruppearbejde blandt præster og menighedsråd, der vel nok fik den positive sideeffekt, at menighedsråd fik talt sammen og dermed styrket den gensidige forståelse for de mange forskellige former, der er at være kirke på – inden for et provsti – men at man samtidig har fælles opgaver, der skal løses. Dette større kendskab til ikke blot nabosogne, men også de der ligger længere væk, tror jeg vil være et godt fundament, der kan bygges videre på også i det nye år, der nærmer sig.

 

I hvert fald kan det konstateres, at det er lykkedes først med salmemaraton, og nu med det igangværende Reformationsmaraton som optakt til 500-årsjubilæet i 2017, som biskoppen skød i gang i september, at skabe en kultur, hvor mennesker ikke blot krydser sognegrænser for at deltage, men gør det med glæde, ja mange reserverer datoerne til netop denne aktivitet.

Og at det er en aktivitet, hvor vi er helt fremme i udviklingen, og som vækker interesse, vidner flere henvendelser fra andre provstier om, der gerne vil høre mere om projektet og lade sig inspirere.

 

Jeg tror, at samarbejde og det at lære af hinanden på tværs af grænser, ikke blot sogne- men også provstigrænser har fremtiden for sig, som supplement til alle de øvrige gode kirkelige lokale initiativer.

I foråret holdt fem af stiftets provstiudvalg et fællesmøde, hvor hver især præsenterede deres fokusområder for de andre. Et berigende arrangement, som alle ønskede gentaget i 2016, hvor Assens provsti bliver vært.

 

Samarbejde og erfaringsudveksling er også gavnligt, i og med at de økonomiske ressourcer næppe må forventes at blive øget inden for folkekirken, hvilket i øvrigt også ville være et uheldigt signal at sende, når der samtidig varsles besparelser i de kommunale budgetter.

Men når midlerne er begrænsede, så må vi sammen skærpe kreativiteten rundt om i sognene omkring bl.a. anlægsopgaver, men også fremme andre felter, hvor vi kan samarbejde.

 

Provstiet har derfor bevidst afsat en pulje, der vil kunne søges til aktiviteter, hvor flere sogne/pastorater går sammen om et projekt, ligesom vi allerede i 2016 begynder at spare op, så vi har midler til brug for Reformationsfejringen i 2017.

 

2016 bliver også året, hvor der skal vælges nye menighedsråd. Der bliver formentlig ikke mange regulære kampvalg, men snarere kan man frygte, at det enkelte steder kan blive en kamp at stille menighedsråd. Det er derfor allerede nu, at man skal til at spørge mennesker rundt om i sognene om de kan have interesse i menighedsrådsarbejde.

 

Fra efteråret 2015 vil jeg også tænke tilbage på præsternes studietur til Wittenberg i uge 40, der blev en kærkommen pause i strukturprocessen, og en god tur, fordi alle bestræbte sig på, at det skulle det være. Mange tak til præsterne for dette.

Endelig har jeg personligt set frem til den 1. december siden Lene Winther Beck stoppede som provstisekretær med udgangen af september. At være ”sekretærløs” provst kan mærkes, derfor er det dejligt, at stillingen nu er besat igen, og jeg ser meget frem til samarbejdet med Benedikte Ellegaard, som mange af jer allerede har haft lejlighed til at møde.              

 

Til sidst vil jeg også takke for jeres positive tilgang, når vi har mødtes i 2015, hvad enten det har været til strukturproces, provstesyn, kirkebogseftersyn, møder om økonomi og kommende projekter o.l., hvor vi altid har skiltes i fordragelighed, uanset om vi var enige eller ej.

Jeg ser derfor med fortrøstning frem til vores fælles opgave med at styrke og udvikle rammerne og indholdet af det folkekirkelige liv i Assens Provsti i 2016, og ønsker jer alle en glædelig og velsignet jul samt et godt og fredfyldt nytår.

 

Med venlig hilsen

 

Ole Hyldegaard Hansen

Provst, Assens Provsti

 

 

 

 

Assens, den 24. juni 2015

 

Kære menighedsråd og præster i Assens Provsti

Det er midsommer og dermed nærmer ferietiden for præster, menighedsråd og øvrige ansatte sig, men også for provstikontoret, der holder lukket i uge 29-30-31. Akutte henvendelser kan dog rettes til Nyborg Provsti (uge 29) og Middelfart Provsti (uge 30-31). En periode hvor folkekirken generelt er præget af færre aktiviteter nogle steder, og sommeraktiviteter andre steder.

Jeg havde således fornøjelsen ligesom rigtig mange andre mennesker at hilse på præster og frivillige hjælpere fra menighedsråd på det fynske dyrskue ved Folkekirkens stand anden weekend i juni.

Et projekt støttet økonomisk fra flere provstier ud over Assens. Målet var at synliggøre folkekirken som en naturlig aktør, hvor mange mennesker er samlet. Og missionen lykkedes. Arrangørerne fortalte, at det blev til mange gode snakke med rigtig mange mennesker fra kirkens bagland, og det gjorde indtryk, da de fortalte om succesen med deres konkurrencer, bl.a. hvor man kunne vinde en salmebog, hvis man kunne alle navnene på landets domkirker. Det var der kun to der kunne, en ældre landmand fra Jylland, men også en muslimsk dreng, hvilket både var imponerende og tankevækkende.

Det har været et forår, som i høj grad har været præget af den igangværende strukturproces i kraft af gruppearbejde og anden mødeaktivitet. Nu er der så mulighed for at komme med de sidste input fra sognene til processen hen over sommeren senest den 1. september.

 

Den øgede mødeaktivitet i denne forbindelse har også betydet, at erfa- og formandsmøder samt provstikurser bevidst har været neddroslet, og tanken er, at de snart genoptages, for der vil fortsat være mange fælles fokuspunkter at tage fat på, også efter strukturprocessen er færdig.

Efter sommerferien skal budgetterne for 2016 på plads. Mange ønsker er indkommet, så her venter der Provstiudvalget en prioriteringsopgave inden endelige budgetsamråd, der afholdes torsdag den 27. august kl. 19.00 i Vissenbjerg.

Og når så sommeren går på hæld, vil hverdagen melde sig igen med stigende aktivitetsniveau, bl.a. konfirmandundervisning, og der er kommet rimelige lokale aftaler i hus rundt omkring.

I uge 40 vil provstiet blive kirkeligt betjent af præsterne fra Middelfart Provsti, da alle provstiets præster er fritaget fra tjeneste for at deltage i fælles faglig og tjenstlig tur til Wittenberg og Erfurt, ledet af tidligere rektor for Præstehøjskolen Eberhard Harbsmeier. Et arrangement som velvilligt er støttet af provstiudvalget. Det er en god tradition for sammen at få fyldt fagligt på og blive inspireret uden for de normale rammer, denne gang med særligt henblik på det forestående Reformationsjubilæum i 2017, som vi også gerne vil markere her i provstiet, og der arbejdes derfor på at igangsætte et fælles reformationsprojekt allerede fra det kommende efterår.

 

De bedste sommerhilsner

Ole Hyldegaard hansen

Provst

 

 

 

     
     

Se tidligere indlæg >>

   
           
 

 

 

 
     
  Provstikontor: Østergade 64 -  5610 Assens – Telefon +45 24 91 23 77