Assens Provsti  
 
sandager.jpg
turup.jpg
glamsbjerg.jpg
kerte.jpg
aarup.jpg
rorup.jpg
tommerup.jpg
sollested.jpg
gamtofte.jpg
barlose.jpg
orte.jpg
vedtofte.jpg
soby.jpg
verninge.jpg
assens.jpg
karum.jpg
orsted.jpg
sonderby.jpg
helnas.jpg
broholm.jpg
haarby.jpg
dreslette.jpg
holevad.jpg
brylle.jpg
baago.jpg
vissenbjerg.jpg
kong.jpg
skydebjerg.jpg
flemlose.jpg
 
   
     
   
 

Brylle Kirke

Brylle Kirke   Brylle Kirke

 

Kirkens alder kendes ikke, men den er højst sandsynligt fra 1100.- tallet som flertallet af vore landsbykirker.
Koret og den oprindelige del af skibet er ROMANSK, opført af rå og kløvede kampesten på en profileret sokkel.

 

En apsis til koret forsvandt efter 1589, men soklen kan spores under jorden. Den oprindelige hovedindgang midt i skibets sydside er synlig indvendig. Den nordlige indgang over for kan ses udvendigt ligesom de små romanske vinduer.


I gotisk tid blev der indbygget hvælvinger, 1 fag i koret og 2 i skibet. Samtidigblev korbuen udvidet og gjort spidsbuet. I buen har der hængt et krucifiks fra o. 1450. Det hænger nu på skibets nordvæg. I sengotisk tid blev tårnet føjet til. Det fik muret trappehus, idet tårnrummet blev føjet til kirkerummet og forsynet med hvælving.


Senere, men endnu i middelalderen, blev våbenhuset bygget til på tårnets sydside og hovedindgangen flyttet hertil. Våbenhusets mure er ikke i forband med tårnets.


I 2007 fik kirken en gennemgribende renovering indvendig.

 

Vågenhuset

På våbenhusets vægge er ophængt gravstene. De tre der kan tydes nogenlunde, er fra 1600.- tallet og bærer navne på ejere af gården BROHOLM, der dengang hørte til Brylle Sogn. Maleriet på altertavlen forestiller Jesus på besøg hos Martha og Maria.


Det er en kopi efter Chr. Dalsgaard. 

Alteret

Forsiden af alterbordet er udført af billedhugger Gunnar Hansen i 1952.

 

Kalkmalerier

De kalkmalede dekorationer i korets hvælvinger blev fremdraget i 1894.
Resten blev fremdraget i 1913.


Ved renoveringen i 2007 blev der fremdraget malerier i dybere kalklag, som er dateret til 1448

 

 

Kirkeskibet

I 1983 blev en model af fuldrikkeren "SKJOLD" ophængt i kirken. Det er bygget mellem 1880 og 1890 af skibstømrer Lars Christian Poulsen, der blev født i Brylle Sogn i 1851 og døbt i Brylle Kirke samme år.

Skibet blev skænket til Brylle Kirke af modelbyggerens sønnesøn Olaf Poulsen, præst ved den danske kirke i Grimsby, Ontario i Canada.

 

Prædikestol

Prædikestolen er fra 1854, men de fem apostelfigurer opsat på den stammer fra et sengotisk alterparti, der blev fjernet i 1589. 

 

Orglet med 10 stemmer er bygget af Frobenius i 1974.
Opus 825
Orglet har 2 manualer samt et pedalbord.

 

Hovedværk:
Gedakt 8´
Principal 4´
Gemshorn 2´
Mixtur

Positiv:
Gedakt 8´
Rørfløjte 4´
Nasal 2 2/3
Oktav 1

Pedal´:
Subbas 16´
Gedakt 8´

 

Koblinger:
Hv. - Pos
Pos.- Ped
Pos - Hv

 

 

Andet

Fra Reformationstiden var Brylle annex til Tommerup, men siden 1877 har sognet haft egne sognepræster. 
Den første af dem, C. E. Picker, døde allerede i 1878. En mindetavle over ham er indmuret i korets nordvæg.

 
     
  Provstikontor: Østergade 64 -  5610 Assens – Telefon +45 24 91 23 77