Assens Provsti  
 
sandager.jpg
holevad.jpg
orsted.jpg
soby.jpg
dreslette.jpg
aarup.jpg
gamtofte.jpg
kong.jpg
verninge.jpg
turup.jpg
orte.jpg
assens.jpg
brylle.jpg
skydebjerg.jpg
haarby.jpg
kerte.jpg
baago.jpg
sollested.jpg
sonderby.jpg
rorup.jpg
tommerup.jpg
karum.jpg
vissenbjerg.jpg
vedtofte.jpg
helnas.jpg
flemlose.jpg
barlose.jpg
glamsbjerg.jpg
broholm.jpg
 
   
     
   
 

no-headline

Assens Provsti, påsken 2016 Kære menighedsråd og præster Biskoppen har udsendt sine afgørelsesbreve og pressemeddelelse, der kan læses på stiftets eller provstiets hjemmeside, som markerer afslutningen på strukturprocessen, i hvert fald selve processen. Tilbage mangler at få afgørelserne indarbejdet i provstiet inden 1. september, der er sat som skæringsdato. Nogle af afgørelserne trådte allerede i kraft 15. marts; nemlig de to nye pastoratdannelser: Assens-Baagø-Gamtofte, Barløse-Sandager-Holevad-Turup og dertil pastoratomdannelserne Køng-Glamsbjerg og Ørsted-Søllested-Vedtofte. To præstestillinger - ½ i Køng-Glamsbjerg og 1 i Assens-Baagø-Gamtofte - forventes snart opslået, mens nogle af de nye præstesamarbejdsaftaler allerede påbegyndes i løbet af foråret. Der vil naturligvis altid være delte meninger om resultatet af anstrengelserne, men jeg fornemmer dog bred enighed hos alle parter om, at processen tidsmæssigt blev for lang og derved en stressfaktor. Som sagt er der endnu mange detailaftaler, der skal på plads hen over foråret og sommeren, men samtidig er det vigtigt, at menighedsråd og præster også får sat tid af til at udarbejde høringssvar ift. biskoppens gudstjenestecirkulære. Pga. strukturprocessen blev fristen for Assens provsti forlænget til 1. juni 2016. Da stiftet ønsker høringssvarene samlet, bedes I sende dem til provstiet senest fredag den 27. maj, som så sender dem videre til stiftet. Som I formodentlig har set, så har provstiudvalget som en udløber af strukturprocessen vedtaget, at de præster, der i dag ikke har kordegn eller præstesekretær skal kunne tilbydes hjælp til sagsbehandling (personregistrering og personsag m.m.), fordi f.eks. navneændringer efterhånden godt kan være en temmelig kompliceret og tidskrævende sag. Der er således truffet aftale med provstiets to kordegne om at tilbyde hjælp til de præster, der ønsker det. Præster med præstesekretær har også mulighed for at få assistance ved sekretærens ferie og fravær. For at få det til at fungere i praksis skal præsterne naturligvis sørge for at give begge kordegne adgangsrettigheder til deres sogne, da de har gensidig backupforpligtelse for hinanden ved ferie og fravær. Desuden skal præsterne have adgang til scannermulighed, ligesom det vil være fornuftigt, hvis sognene får lavet et par ekstra embedsstempler. Præsterne har som kirkebogsansvarlige naturligvis fortsat adgang til systemet som hidtil og kan sagsbehandle, og der lægges op til, at præsterne individuelt aftaler med den kordegn, som de er knyttet til, hvordan samarbejdet skal fungere. Efter samtale med de præster der pt. ingen hjælp har, har der været udbredt interesse for det nye tiltag, som forventes at træde i kraft fra fredag den 1. april. De interesserede præster/sogne er blevet opdelt i to grupper knyttet op på hver sin primær-kordegn: Jytte Helming: Vissenbjerg, Skydebjerg-Orte-Kerte, Brylle og Verninge. Lars Johansen: Assens-Baagø-Gamtofte, Barløse-Sandager-Holevad-Turup, Sønderby-Kærum, Dreslette-Helnæs, Haarby, Ørsted-Søllested-Vedtofte. Som et nyt tiltag og derfor ikke indkalkuleret i provstiets budget for 2016 dækkes udgifterne i år af 5 %-midlerne. Ellers vil jeg benytte lejligheden til at sige præsterne tak for sidst, vores præstemøder præges af en god stemning, som jeg personligt sætter pris på. Også tak for sidst til menighedsrådene fra budgetmødet, hvor der blev berørt forskellige tiltag, der vil være spændende at arbejde videre med for provstiudvalget i samspil med menighedsrådene. Til sidst vil jeg ønske alle en god påsketid med mulighed for at samles rundt om i provstiets kirker om det indhold, der er grundlaget for vort daglige virke ude i sognene som præster, menighedsråd og menigheder. Med venlig hilsen Ole Hyldegaard Hansen Provst
 
     
  Provstikontor: Østergade 64 -  5610 Assens – Telefon +45 24 91 23 77