Assens Provsti  
 
helnas.jpg
kong.jpg
sollested.jpg
broholm.jpg
aarup.jpg
tommerup.jpg
turup.jpg
kerte.jpg
orte.jpg
haarby.jpg
flemlose.jpg
rorup.jpg
glamsbjerg.jpg
holevad.jpg
soby.jpg
assens.jpg
verninge.jpg
sonderby.jpg
vedtofte.jpg
gamtofte.jpg
skydebjerg.jpg
barlose.jpg
orsted.jpg
sandager.jpg
dreslette.jpg
vissenbjerg.jpg
karum.jpg
baago.jpg
brylle.jpg
 
   
     
   
 

Arkiv

Advent, Assens Provsti 2015 Ole Hyldegaard Kære menighedsråd og præster i Assens Provsti Et nyt kirkeår er begyndt, mens det gamle kalenderår kører på de sidste dampe, og sammen med det nærmer den påbegyndte strukturproces sig sin afslutning efter samtaler med præster og menighedsråd hen over efteråret, med det formål at alle skulle blive hørt og alle muligheder drøftes. Det har været en lang proces siden den tog sin begyndelse, hvor ingen dengang kunne vide, hvilken retning den ville tage, og derved naturligt kunne skabe bekymringer. Selv om de sidste brikker endnu ikke er på plads, og menighedsråd og præster derfor snart vil modtage såkaldte sindetskrivelser fra biskoppen med ca. en måneds høringsfrist, kan man dog se tilbage på et forløb med dels arbejde ude i de enkelte menighedsråd, fællesmøder, gruppearbejde blandt præster og menighedsråd, der vel nok fik den positive sideeffekt, at menighedsråd fik talt sammen og dermed styrket den gensidige forståelse for de mange forskellige former, der er at være kirke på – inden for et provsti – men at man samtidig har fælles opgaver, der skal løses. Dette større kendskab til ikke blot nabosogne, men også de der ligger længere væk, tror jeg vil være et godt fundament, der kan bygges videre på også i det nye år, der nærmer sig. I hvert fald kan det konstateres, at det er lykkedes først med salmemaraton, og nu med det igangværende Reformationsmaraton som optakt til 500-årsjubilæet i 2017, som biskoppen skød i gang i september, at skabe en kultur, hvor mennesker ikke blot krydser sognegrænser for at deltage, men gør det med glæde, ja mange reserverer datoerne til netop denne aktivitet. Og at det er en aktivitet, hvor vi er helt fremme i udviklingen, og som vækker interesse, vidner flere henvendelser fra andre provstier om, der gerne vil høre mere om projektet og lade sig inspirere. Jeg tror, at samarbejde og det at lære af hinanden på tværs af grænser, ikke blot sogne- men også provstigrænser har fremtiden for sig, som supplement til alle de øvrige gode kirkelige lokale initiativer. I foråret holdt fem af stiftets provstiudvalg et fællesmøde, hvor hver især præsenterede deres fokusområder for de andre. Et berigende arrangement, som alle ønskede gentaget i 2016, hvor Assens provsti bliver vært. Samarbejde og erfaringsudveksling er også gavnligt, i og med at de økonomiske ressourcer næppe må forventes at blive øget inden for folkekirken, hvilket i øvrigt også ville være et uheldigt signal at sende, når der samtidig varsles besparelser i de kommunale budgetter. Men når midlerne er begrænsede, så må vi sammen skærpe kreativiteten rundt om i sognene omkring bl.a. anlægsopgaver, men også fremme andre felter, hvor vi kan samarbejde. Provstiet har derfor bevidst afsat en pulje, der vil kunne søges til aktiviteter, hvor flere sogne/pastorater går sammen om et projekt, ligesom vi allerede i 2016 begynder at spare op, så vi har midler til brug for Reformationsfejringen i 2017. 2016 bliver også året, hvor der skal vælges nye menighedsråd. Der bliver formentlig ikke mange regulære kampvalg, men snarere kan man frygte, at det enkelte steder kan blive en kamp at stille menighedsråd. Det er derfor allerede nu, at man skal til at spørge mennesker rundt om i sognene om de kan have interesse i menighedsrådsarbejde. Fra efteråret 2015 vil jeg også tænke tilbage på præsternes studietur til Wittenberg i uge 40, der blev en kærkommen pause i strukturprocessen, og en god tur, fordi alle bestræbte sig på, at det skulle det være. Mange tak til præsterne for dette. Endelig har jeg personligt set frem til den 1. december siden Lene Winther Beck stoppede som provstisekretær med udgangen af september. At være ”sekretærløs” provst kan mærkes, derfor er det dejligt, at stillingen nu er besat igen, og jeg ser meget frem til samarbejdet med Benedikte Ellegaard, som mange af jer allerede har haft lejlighed til at møde. Til sidst vil jeg også takke for jeres positive tilgang, når vi har mødtes i 2015, hvad enten det har været til strukturproces, provstesyn, kirkebogseftersyn, møder om økonomi og kommende projekter o.l., hvor vi altid har skiltes i fordragelighed, uanset om vi var enige eller ej. Jeg ser derfor med fortrøstning frem til vores fælles opgave med at styrke og udvikle rammerne og indholdet af det folkekirkelige liv i Assens Provsti i 2016, og ønsker jer alle en glædelig og velsignet jul samt et godt og fredfyldt nytår. Med venlig hilsen Ole Hyldegaard Hansen Provst, Assens Provsti
 
     
  Provstikontor: Østergade 64 -  5610 Assens – Telefon +45 24 91 23 77