Assens Provsti  
 
vedtofte.jpg
helnas.jpg
aarup.jpg
orsted.jpg
barlose.jpg
turup.jpg
soby.jpg
haarby.jpg
dreslette.jpg
tommerup.jpg
sollested.jpg
broholm.jpg
gamtofte.jpg
karum.jpg
assens.jpg
brylle.jpg
skydebjerg.jpg
orte.jpg
kerte.jpg
sandager.jpg
sonderby.jpg
verninge.jpg
holevad.jpg
baago.jpg
glamsbjerg.jpg
kong.jpg
rorup.jpg
flemlose.jpg
vissenbjerg.jpg
 
   
     
   
 

Haarby Kirke

Haarby Kirke   Haarby Kirke

 

Haarby Kirke stammer som de fleste danske landsbykirker fra den store kirkebygningstid 1150–1250, men det nøjagtige årstal kendes ikke. 

Man antager, at der har været kirke på stedet tidligere, idet man har fundet rester af træværk under fundamentet ved koret.

 

På grund af mangel og tilbygninger er det kun skibet og koret, der er tilbage af den oprindelige kirke.

 

Store restaureringsarbejder i nyere tid har fundet sted i 18561938 og senest i 1975-76. Haarby kirke er bl.a. kendt for at være Fyns største landsbykirke.

 

Kor og skib er opført i romansk tid af rå kamp med hjørnekvadre over dobbeltsokkel, attisk profil over skråkant. Koret har oprindelig haft apside, som er blevet nedrevet på et tidspunkt, de buede sokkelsten er blevet genbrugt i østgavlens sokkel. I sengotisk tid blev koret forlænget mod øst, samtidig opførtes tårn og kapel mod nord. I 1856 opførtes et våbenhus mod nord og en korsarm mod syd. Kirkens gavle og de spidsbuede støbejernsvinduer stammer fra en istandsættelse i 1856. I våbenhuset er ophængt en gravsten over Alexander Durham (død 1600) og hans hustru, samt en gravsten over Joh. Urne til Rygård og hans datter (død 1612). Kirken blev istandsat i 1975.

 

Kor og skib fik indbygget krydshvælv i sengotisk tid. Alterbordet blev udformet af Allan Havsteen-Mikkelsen i 1975. Den trefløjede altertavle er udført af Sven Havsteen-Mikkelsen i 1975 i åben tilstand ser man fødslen, i lukket tilstand ser man Golgatha. Det tidligere altertavlemaleri af I. L. Lund fra1856 er nu ophængt i kirken. Døbefonten af granit er udført i 1938. Prædikestolen bærer årstallet 1618 men er omdannet flere gange, de oprindelige farver blev genskabt i 1938. I 1975 afdækkede man kalkmalerierne over korbuen fra 1400-tallet, øverst ser man en engel som flankeres af apostle, Andreas og Johannes kan identificeres. Over døbefonten er ophængt et forgyldt kors af nyere dato, der er ikke oplyst, hvem har udført korset, det kan muligvis være Rolf Graae, som stod for restaureringen af kirken i 1975 og som har tegnet alterstagerne.

 

 

I tårnrummet er indrettet et gravkapel for familien Trampe, gravkapellet er afskilret fra skibet ved et smedejernsgitter.

 

I kapellet tre sorte marmorsarkofager med en hvid marmorudsmykningen, kisterne indeholder Conrad greve von Trampe (død 1735) og hans to søstre Friderica Lowise grevinde af Trampe (død 1743) og Sophia Hedewig grevinde von Trampe (død 1780).

 

På siden Gravsten og epitafier kan man læse nærmere om kirkens adelsvåben og se anetavler for de adelige.

 
     
  Provstikontor: Østergade 64 -  5610 Assens – Telefon +45 24 91 23 77