Assens Provsti  
 
brylle.jpg
soby.jpg
gamtofte.jpg
turup.jpg
sollested.jpg
kong.jpg
orte.jpg
tommerup.jpg
sandager.jpg
barlose.jpg
skydebjerg.jpg
glamsbjerg.jpg
aarup.jpg
holevad.jpg
vedtofte.jpg
vissenbjerg.jpg
helnas.jpg
sonderby.jpg
haarby.jpg
orsted.jpg
dreslette.jpg
rorup.jpg
verninge.jpg
assens.jpg
flemlose.jpg
kerte.jpg
broholm.jpg
karum.jpg
baago.jpg
 
   
     
   
 

Skydebjerg Kirke

Skydebjerg Kirke   Skydebjerg Kirke

 

Skydebjerg Kirke ligger midt i landsbyen omgivet af gårde og huse, så den er delvist skjult for vejfarende, der passerer byen ad landevejen mellem Aarup og Ørsted, men kommer man ind i byen, finder man kirken liggende på et højdepunkt.

 

Betragter man kirkebygningen nærmere, ser man hurtigt, at den hvidkalkede kirke har gennemgået en eller flere ombygninger i tidens løb. Den oprindelige kirke har været en romansk kampestenskirke (langhus), og kan føres tilbage til det 12. århundrede. Omkring år 1850 er kirken blevet ombygget, og den har siden gennemgået nogle restaureringer.

 

Når man går ind ad kirkelågen, ser man op mod tårnet og bemærker straks de store kampesten der er i murværket. Fortsætter man på sydsiden, finder man også kampesten i muren til ca. midtvejs på bygningen, hvor der så sker en forandring. Det er tydeligt, at her er en mur af langt nyere dato, og sådan er det rundt om østvæggen og hen langs nordsiden til våbenhuset.

 

Går man ind i kirken og ser sig lidt omkring, melder der sig hurtigt nogle spørgsmål. Våbenhuset er beliggende på kirkens nordside, og når man træder ind i kirken, ser man op til venstre mod alteret, og blikket vender sig derefter til højre, hvor man ser orglet placeret i et rum adskilt fra kirkeskibet med en rundbue.

 

Ser man nærmere på orglet, opdager man, at det er anbragt i tårnrummet, og at loftet er en hvælving. Man kan heller ikke undgå at se de store kampesten i væggen mod syd.


I kirkeskibet vækker det umiddelbar undren, at dimensionen på væggens tykkelse ændrer sig på det sted, hvor prædikestolen er placeret, og at ændringen følger hele vejen rundt om alteret og langs nordvæggen, til våbenhuset. Forklaringen er nok den enkle, at da kirken skulle restaureres og samtidig forlænges, rev man nordvæggen og østvæggen ned, og kun den oprindelige sydvæg eller del deraf er bevaret. Den nye mur behøvede ikke samme tykkelse, som den gamle, og da muren flugter udvendig, fremkommer så denne forskel inde i kirken.

 

I den gamle kirke har der været tre hvælvinger foruden den i tårnrummet. Det kan man læse i biskop Jakob Madsens visitatsbog.


I august 1589 er han på visitats i Skydebjerg, og han skriver blandt andet om kirken: 4 små hvælvinger under kirken og tårnet.


Kirken fremstår nu med et fladt, pudset loft, som senest er restaureret i 1948 af arkitekt Axel Jacobsen.

 

 

 
     
  Provstikontor: Østergade 64 -  5610 Assens – Telefon +45 24 91 23 77