Assens Provsti  
 
orsted.jpg
sonderby.jpg
soby.jpg
haarby.jpg
skydebjerg.jpg
vissenbjerg.jpg
holevad.jpg
sandager.jpg
orte.jpg
vedtofte.jpg
brylle.jpg
gamtofte.jpg
aarup.jpg
barlose.jpg
helnas.jpg
tommerup.jpg
glamsbjerg.jpg
rorup.jpg
kong.jpg
karum.jpg
broholm.jpg
verninge.jpg
kerte.jpg
flemlose.jpg
dreslette.jpg
sollested.jpg
assens.jpg
baago.jpg
turup.jpg
 
   
     
   
 

Søby Kirke

Søby Kirke   Søby Kirke

 

Om kirken

 
Søby Kirke er hvidkalket med skiffertag. Tårnet er beklædt med et gammelt tegltag. Kirken er fra omkring 1100 og opført i groft tilhuggede kampesten.
 
År 1870 var kirken i en så dårlig tilstand, at rådet og øvrigheden omkring kirken besluttede, at den skulle rives ned eller have en gennemgribende restaurering. Taget, som var blytækket, og østergavlen skulle rives ned og flyttes et par alen mod øst, så koret blev større. Murene blev forbundet med jernankre og vejrer og pudset op både ud- og indvendigt, vinduerne blev udskiftet med spidsbuede blyruder. Byggeriet sluttede år 1879.
 
Kirkens altertavle er fra renæssancetiden. Den er i udskåret egetræ. Tavlen har fire søjler med prydbælter. Søjlerne bærer et topstykke med hermer og små tårne. Øverst oppe er en sort tavle med guldindskriften ”Gud er kærlighed”. I midten af altertavlen er et nyere maleri af Jomfru Maria og Josef med Jesusbarnet i krybben.
 
Altertavlen flankeres med sorte sidetavler, som har Fadervor og indstiftelsesordene indskrevet med guldbogstaver. Kirken har et stramajbroderet altertæppe. Motivet er julerose, påske- og pinselilje. Foran alteret er der en halvcirkel med en stjerne og Jesu monogram IHS. Altertæppet er broderet fra kvinder fra Søby Sogn ca. år 1950. Alterdugen er vævet af landsbyvæveren Grethe Nielsen år 1994. Bedeskammel og alter er beklædt med gult stof, vævet af Anne Marie Egemose.
 
Prædikestolen er fra begyndelsen af det 16. århundrede. Over den er lydhimlen. Kirkens store krucifiks af den lidende Kristus er fra middelalderen. Det er skåret i egetræ. I koret hænger et gammelt alterkors. Øverst oppe i kirken er der herskabsstole.
 
Søbe Kirkes orgel, der er opsat 1997, er et gammelt orgel fra Karlslunde Kirke på Sjælland. I hvælvingen ved orglet er der indmuret to store ligsten. De har ligget i korgulvet, er meget slidte og skriften er ulæselig på den ene sten. Den anden er over præsten Søren Hansen, død 1641, og hans to hustruer. Ved kirkens sydmur ud for koret står en gravsten over Grev Erhard Rantzau 1734-1829. Greven var bosiddende på Skovgården og ville gerne begraves så tæt ved koret som muligt.
 
Karen Rasmussen
Foto: Jørn Damgaard
 
 
     
  Provstikontor: Østergade 64 -  5610 Assens – Telefon +45 24 91 23 77