Assens Provsti  
 
kong.jpg
vissenbjerg.jpg
sollested.jpg
holevad.jpg
skydebjerg.jpg
haarby.jpg
brylle.jpg
aarup.jpg
orsted.jpg
rorup.jpg
sonderby.jpg
broholm.jpg
sandager.jpg
tommerup.jpg
baago.jpg
orte.jpg
barlose.jpg
glamsbjerg.jpg
kerte.jpg
flemlose.jpg
verninge.jpg
karum.jpg
soby.jpg
turup.jpg
helnas.jpg
vedtofte.jpg
gamtofte.jpg
assens.jpg
dreslette.jpg
 
   
     
   
 

Sønderby Kirke

Sønderby Kirke   Sønderby Kirke

 

Gamle kort viser, at indtil 1776, hvor den store jordfordeling og udflytning af gårde begyndte i Sønderby, lå alle gårde, huse, skolen, præstegården og kirken samlet omkring Sønderby Sø. Den nærliggende herregård, Frederiksgave (nu Hagenskov), ejede (næsten) alt, inklusiv kirke og sø.

 

Den oprindelige romanske kirke fra 1200-tallet blev med årene tilbygget hvælvinger, sideskib og tårn. Det nuværende våbenhus mod syd er seneste tilbygning fra 1800-tallet.

 

Skiftende ejere af Frederiksgave har bekostet udbygninger og vedligeholdelse af kirken, ligesom de har skænket nødvendigt inventar. Til gengæld har de ’opnået evighed’ ved at blive begravet inde i kirken i marmor- og sandstenskister, eller ved at få deres navne indgraveret i sølv eller skåret i træ.

 

Også præster – og en enkelt kirkeværge – blev i 1600-tallet begravet inde i kirken, enten under kirkegulvet med en udhugget ligsten eller i det gravkammer under kirken, der blev fundet ved restaureringen i 1957. Ved samme gennemgribende restaurering blev farverne i kirken bragt tilbage til de oprindelige, og man rensede og reparerede træskærerarbejder på prædikestol, døbefont, altertavle og epitafier, så de fremstod som nye.

I altertavlens midterfelt fandt man bag maleriet af Den Hellige Nadver, som nu hænger i sideskibet, den oprindelige altertavle med samme motiv. Altertavlen viste sig at være en katekismustavle med inskriptioner for dåb, nadver og trosbekendelse på sidepanelerne. Kun manglede De Ti Bud, som nu blev indsat øverst i nutidig retskrivning og i ny oversættelse.

 

På skibets nordvæg hænger et epitafium til minde om Dethloff Monrad (1613-1688), der var sognepræst i Sønderby i 43 år. Han indberettede i 1665, at kirkens ”Brøstfældighed er meget stor, mest af og ved Fjendernes Overfald gjort”. Og han overdrev ikke, idet kirken under svenskekrigen blev slemt raseret. En hvælving faldt ned, en pille sank, og taget blev ødelagt, fordi soldater ledte efter skatte i gravene under kirkegulvet. Den 31. januar 1658 blev Monrad selv overfaldet under altergangen. Han blev såret af spydstik i siden, fordi han ikke straks ville give afkald på ”Kalk og Disk”.

 

Knap 300 år senere indtog den østrigske familie von Trapp Sønderby kirke. Denne gang led hverken præst, hvælving, pille eller tag overlast. Von Trapp’erne skulle senere indlægge sig udødelig berømmelse, da familiens skæbne kom til at danne forlæg for musicalen ”Sound of Music,” der i 1965 blev filmatiseret med Julie Andrews og Christopher Plummer i hovedrollerne. Den syngende familie nåede at optræde på Fyn flere gange, og i 1939 sang von Trapp’erne til Dagmar Dreyers bryllup den 26. maj i Sønderby kirke. Dreyer var i familie med familien Plum fra Assens, og det fortælles at fru Dreyers far, forpagter Hvenegaard på Frederiksgave, det nuværende Hagenskov, via familien Plum i Assens inviterede den store Trapp-familie på besøg på godset. Fru Dreyer oplevede således at se de mange børn vandre syngende rundt mellem havens blå forglemmigejer.

Yderligere oplysninger om Sønderby kirke, inventaret og mindesmærkerne for faldne krigere kan findes i Menighedsrådets pjece, som kan købes for 10 kr. i våbenhuset, og på sogn.dk

 

Kilder: Marianne Hildebrandt, Kærum-Sønderby Lokalhistorisk Forening og Marianne Koch, fyens.dk, 6. januar 2002.

 
     
  Provstikontor: Østergade 64 -  5610 Assens – Telefon +45 24 91 23 77