Assens Provsti  
 
helnas.jpg
sonderby.jpg
gamtofte.jpg
turup.jpg
baago.jpg
assens.jpg
karum.jpg
kong.jpg
rorup.jpg
orte.jpg
soby.jpg
holevad.jpg
aarup.jpg
barlose.jpg
glamsbjerg.jpg
kerte.jpg
sandager.jpg
brylle.jpg
skydebjerg.jpg
vedtofte.jpg
broholm.jpg
flemlose.jpg
dreslette.jpg
haarby.jpg
verninge.jpg
sollested.jpg
vissenbjerg.jpg
tommerup.jpg
orsted.jpg
 
   
     
   
 

Tommerup Kirke

Tommerup Kirke   Tommerup Kirke

 

På en lille bakke i den østlige ende af byen ligger sognets ældste bygning, Kirken. I 11. og 12. hundredtallet opførtes hen ved 2000 kampestens- og granitkirker, enkelte dog af frådsten. Af disse står de fleste endnu, heriblandt Tommerup Kirke. Vore middelalderlige landsbykirker er noget ganske enestående i verden.

 

I landskabet er de ret så synlige, ofte beliggende på toppen af en bakke og rejst på et sted folk var vant til at komme, på det gamle hedenske gudehov. Kernen i Tommerup Kirke er en lille kampestenskirke, senere blev kirken udvidet.

 

Det oprindelige kor blev revet ned og kirken blev forlænget med to hvælvingsfag i hele skibets bredde. Ved vestgavlen blev der rejst et lavt klokketårn og desuden blev der også i middelalderen opført et våbenhus foran den romanske syddør (den der var mændenes indgangsdør, kvindernes var i nordsiden af skibet).

 

På grund af den overvældende store kirkegang, ikke mindst tilslutningen fra den nærliggende højskole, fandt der i 1920 en udvidelse sted, idet der ved nordsiden opførtes et tofags sideskib der blev kaldt "Fredsfløjen".

 

Det var vel også tænkt som en tak for freden efter 1. verdenskrig. Rundt omkring i de større byer i Danmark rejstes der kirker i den anledning, en "Fredens kirke". I forbindelse med udvidelsen blev også tårnet forhøjet.

 

Alteret er anbragt helt op ad væggen, så der er ikke plads bagved, så hvis præsten skal skifte messeklæder, må det vel foregå i våbenrummet. Altertavlen er en fin lille baroktavle med snoede søjler fra ca. 1650, og alterbilledet er et maleri fra 1742 forestillende Den hellige Nadver.

 

Et senere indsat alterbillede Getsemane af Anton Dorph, der i sidste halvdel af 1800-tallet var leverandør af en mængde altertavler i Danske kirker, nu er ophængt nede i kirken.

 

Døbefonden i romansk stil og af granit er forsynet med enkle ornamenter, dåbsfadet fra 1575 fremstiller Maria bebudelse, et fint symbol på dåben, for ligesom Vor Herre Jesus måtte starte sit menneskeliv helt forfra, betyder dåben vort "forfra".

 

Prædikestolen er et ungrenæssance- arbejde fra omkring 1580 med en lydhimmel ovenover fra midten af 1600 tallet. De to kirkeklokker er af forholdsvis ny dato fra 1906 og 1924. Så meget om kirkebygningen og dens indre.

 

Kilde: http://www.vestfynshjemstavn.dk/artikler/tommerup-kirke.pdf

 

 
     
  Provstikontor: Østergade 64 -  5610 Assens – Telefon +45 24 91 23 77