Assens Provsti  
 
sollested.jpg
vissenbjerg.jpg
assens.jpg
haarby.jpg
vedtofte.jpg
tommerup.jpg
aarup.jpg
skydebjerg.jpg
holevad.jpg
rorup.jpg
sandager.jpg
baago.jpg
soby.jpg
barlose.jpg
verninge.jpg
helnas.jpg
orsted.jpg
gamtofte.jpg
kong.jpg
glamsbjerg.jpg
brylle.jpg
karum.jpg
broholm.jpg
sonderby.jpg
kerte.jpg
dreslette.jpg
orte.jpg
flemlose.jpg
turup.jpg
 
   
     
   
 

Aarup

Aarup Kirke   Aarup Kirke

 

Majestætisk og flot står den der, den nu over 105 år gamle kirke. Man lægger allerede mærke til den, når man drejer af oppe ved den gl. hovedvej i Assenbølle , kun skæmmet af en gammel grå trist forhenværende kornsilo som nærmeste nabo.

 

Men hvorfor byggede man den og hvad har den haft af betydning for Aarup by. For at få svar på dette, er man nødt til at fortælle, at Aarup, som stationsby opstod i årene 1868-70., da jernbanen blev etableret. Indtil da lå der faktisk kun få huse nord for jernbanen.

 

Aarup kirkes historie starter allerede i 1891-92, hvor landinspektør Boesen, allierede sig med 16 af byens fornemmeste damer og udstedte et opråb. Man agiterede for sagen og fik folk til at tegne et frivilligt bidrag. Udvalget blev udvidet med en komite af mænd, hvorfor vides ikke, men man har jo lov at
gætte.

 

I 1896 blev et andragende indsendt til kirkeministeriet om tilladelse til at anvende den indsamlede sum af penge, til anlæg af en kirkegård og ligkapel.


Dette blev bevilget og den første begravelse fandt sted i 1897.

I kirkekomiteen var det snedkermester R. Andersen, som var primus motor. Han indsendte andragende om statstilskud, på dette tidspunkt rådede man over det fyrstelige beløb af ikke mindre end 7500,- kr. og endelig i 1902 bevilgede Rigsdagen 18.500,- kr.

 

Arkitekt N. P. Jensen fik til opgave at lave tegningerne og i efteråret 1902
påbegyndte man byggeriet og alle byens håndværkere var med. Kirken fik 324 siddepladser og hele opførelsen kom til at koste den nette sum af 24.000,- kr.

 

Kirkeklokken ringede for første gang solen ned den 7. november 1903 og selve indvielsen fandt sted dagen efter den 8. november med stor højtidelighed i overværelse af kirkeminister J. C. Christensen.

I de følgende år, blev kirkens udstyr kompletteret ad frivillighedens vej. F. eks. Forærede købmand Chr. Sørensen (senior) et harmonium til kirken i 1904.

 

Det blev så i 1913 udskiftet med et pibeorgel fra M. Sørensen i Horsens. Et såkaldt pedalorgel, da der på daværende tidspunkt heller ikke var indlagt elektricitet i kirken. det kom først i 1920. I 1945 blev orglet ombygget og udvidet med 4 nye stemmer.

 

Det nuværende orgel er fra 1968, bygget af Marcussen og søn. Det har 10
stemmer med 2 manualer og 1 pedal.

 

I 1950 blev kakkelovnenudskiftet, da der blev installeret elektrisk varmeanlæg. I 1949 blev kirkegården udvidet og anlagt efter tegning af kirkegårdsinspektør Raahauge– Askegaard, Odense.

 

I årene der fulgte blev der kun foretaget almindelig vedligeholdelse, men i 1997 besluttede det daværende menig-hedsråd sig for at foretage en gennemgribende restaurering af kirken.

 

Arkitekt Jørgen Ganshorn blev sat på opgaven. Menighedsrådets ønske var, at bevare så meget af det oprindelige som muligt. Alterbordet af træ med hjulkors blev nystafferet og det samt bænkene i kirken blev nymalet. Korbuen blev genskabt i keramiske fliser af keramikeren Gundhild Rudjord og hendes mand Esben Lyngså, med inspiration fra den oprindelige, men nyfortolket i både form, farver og materiale. Der blev sat nye vinduer i skib og tårn. Gulvene blev afhøvlet. De øverste stolerækker i venstre side fjernet, for at give mere plads til døbefonten.

 

I tidens løb har der selvfølgelig været en del præster ved Aarup kirke. Den første præst var pastor Gleerup, som ved hjælp af sine kapellaner passede embedet til sin afsked i 1916. Den første kapellan var pastor Fr. Wittrup, som var i embedet fra 1903 til 1906, hvorefter han blev præst i Ørsted. I 1916 blev Orte og Ørsted lagt sammen i et pastorat og Skydebjerg og Aarup i et for sig. Skydebjerg– Aarup var vakant i et par år.

 

I april 1918 blev pastor K. Bjerre kaldet til embedet og virkede i dette, til han tog sin afsked i 1930. Han efterfulgtes af min far, pastor Peter Petersen, som kom fra en kapellanstilling ved Kærum kirke. Han var præst i Skydebjerg – Aarup fra 1930 til 1968, (38 år) og dermed den præst som har været i embedet i længst tid.

 

Herefter skete der igen en pastoratændring, så Aarup og Rørup nu blev til et pastorat, og den næste præst var Hakon Svane, (1969-1990). Han blev efterfulgt af sognepræst Bente Willumsen i 1990, som tog sin afsked i 2003. Vores nuværende præst Rikke Knudsen, har været i embedet siden 15. marts 2004.

 

Ved Aarup kirkes 50 års jubilæum, kom min far i sin prædiken ind på, hvor stor betydning datidens ”besjælede pionere”, som han kaldte dem, havde haft og havde i tiden derefter, og at der var al mulig grund til at mindes dem, som havde været drivkraften og sattehele byggeriet i gang. Han sluttede sin prædiken med de ord som blev sagt ved indvielsen den 8. november1903, ”Måtte Guds ord stedse lyde sådan i denne kirke, at den bliver til velsignelse for os og de slægter der kommer efter os”.

 

Kirken i Aarup er ikke alene en meget smuk kirke, den er også en meget vigtig bygning. Her mødes man for at høre Guds ord.

 

Gudstjenesten bliver i disse år mere og mere folkelig med nutidig musik og sprog, ligesom der eksperimenteres med forskellige samværsformer både i kirken, men også i sognelokalerne, godt hjulpet af vores dygtige  ersonale, børnekor- voksenkor og ikke mindst vores kaffe/kagedamer.

 

De er ligeså betydningsfulde for os i dag, som de første ”besjælede pionerer” var det, da de fik tanken om at bygge en kirke i Aarup. Der skal bygges videre på denne tanke, og ”Vi som menighed bør ikke lade præsten alene om det kristne ansvar”, men bakke op om kirken og bruge den.

 

Så velkommen i Aarup kirke, den kan rumme alle. Vi kan ikke undvære den, og den vil helt sikkert inspirere dig til et nyt besøg, når først du har været der.

 

Aarup kirkes historie af Lars Petersen

Kilde: http://www.aarupkirke.dk/7803865

 
     
  Provstikontor: Østergade 64 -  5610 Assens – Telefon +45 24 91 23 77