Assens Provsti  
 
orsted.jpg
kerte.jpg
karum.jpg
flemlose.jpg
sollested.jpg
vissenbjerg.jpg
broholm.jpg
sandager.jpg
soby.jpg
sonderby.jpg
turup.jpg
skydebjerg.jpg
tommerup.jpg
glamsbjerg.jpg
vedtofte.jpg
barlose.jpg
verninge.jpg
kong.jpg
dreslette.jpg
baago.jpg
haarby.jpg
orte.jpg
helnas.jpg
holevad.jpg
brylle.jpg
aarup.jpg
assens.jpg
rorup.jpg
gamtofte.jpg
 
   
     
   
 

Nyheder arkiv

03-03-2016 kl. 16:20

Alle skal have adgang til en præst

I Assens Provsti er to nye pastorater etableret, et er nedlagt og et er omlagt.  Desuden er der lavet samarbejds- og afløsningsgrupper i provstiet ligesom to præstestillinger slås op.

 

Den 15. marts træder en række strukturtilpasninger i kraft i Assens Provsti.

Biskop Tine Lindhardt har efter en fælles proces med menighedsråd, præster og provst Ole Hyldegaard Hansen besluttet en ny struktur for Assens provsti.

”Folkekirken skal være hvor folk er, og derfor er det vigtigt, at vi af og til spørger os selv: Hvor bor folk, hvor flytter de til og fra, hvor går børnene i skole, hvor udstykkes der byggegrunde og bygges ældreboliger, hvor ligger plejehjemmene, og hvordan hænger foreningslivet sammen? – Og at vi i forlængelse af det ser på, om der er brug for en tilpasning af den kirkelige struktur.

Det handler ikke om at lukke kirker eller nedlægge sogne, men om at finde den bedst mulige måde at være kirke på i dag. Et vigtigt pejlemærke i processen har været, at medlemmer af Folkekirken i provstiet har en nogenlunde lige adgang til en præst. Det synes jeg, vi skylder både præster og folkekirkemedlemmer,” siger Tine Lindhardt  

Fire pastoratomdannelser

Resultatet af strukturprocessen kan gøres op i følgende punkter:

 • 4 pastoratomdannelser
  • Gamtofte-Turup Pastorat er nedlagt
  • Et Assens-Bågø – Gamtofte pastorat er etableret
  • Et Barløse-Sandager-Holevad-Turup pastorat er etableret
  • Glamsbjerg pastorat er blevet nedlagt, og i stedet er der etableret to nye pastorater: Dels et Glamsbjerg pastorat bestående af Køng sogn og dels et Ørsted-Søllested-Vedtofte pastorat.
 • 2 ledige præstestillinger slås op
  • En som fuldtidssognepræst i Assens-Bågø-Gamtofte pastorat
  • En som 50% sognepræst i det nye Glamsbjerg pastorat
 • Nye samarbejds- og afløsningsgrupper er etableret flere steder i provstiet. Samarbejdsgrupperne er etableret i det biskoppen har kaldt en ”Gl. Ejby-model.” Gl. Ejby-modellen” er en model for samarbejde mellem præster og vedrører præsternes gensidige afløsning af hinanden på ferie, fridage og søgnefridage.

 

Samarbejdet kan udvides

Det er biskoppens håb, at ”Gl. Ejby-modellen” bliver en platform til mere samarbejde mellem præster og mellem sogne. For eksempel kan samarbejdet udvides til at handle om sogne- og foredragsaftener, undervisning, sorggrupper, babysalmesang eller fælles arrangementer for konfirmander og minikonfirmander. Biskoppen understreger, at eventuelle beslutninger herom træffes af præster og menighedsråd.

Præsteembeder i små sogne og pastorater

Det ligger biskoppen meget på sinde, at der fortsat er præster også i sogne, hvor der ikke længere bor så mange mennesker.

”Kirken skal være til stede, og evangeliet skal forkyndes, også der, hvor befolkningstætheden ikke længere er så tæt, som den var engang. Desuden spiller kirken en vigtig rolle i mange mindre sogne ikke alene kirkeligt, men også folkeligt.

Men det kan være nødvendigt, at præster i små sogne skal yde bistand til et sogn udenfor deres eget pastorat. – Både for at sikre folkekirkemedlemmer en mere ligelig adgang til en præst og for at yde bistand til præster i store sogne. Og så er det også en måde at fastholde præsteembeder i små sogne og pastorater på,” siger hun.

Biskoppen takker for indsatsen

Biskoppen takker for det store engagement og arbejde, som præster og menighedsråd har ydet i processen – med forslag, lokalkendskab, udvalgsarbejde, fællesmøder, diskussioner i menighedsrådene og udarbejdelse af høringssvar.

Jeg ved, at det har været en lang og indimellem vanskelig proces. Jeg håber, at en af de positive ting, der også er kommet ud af det, er, at præster og menighedsråd har lært hinanden bedre at kende på tværs i provstiet – og at der derigennem er sået frø til sognearbejde og samarbejde,” siger hun. 

Ændringerne træder i kraft den 15. marts 2016 og skal være fuldt implementeret pr. 1. september 2016 (Kilde: Pressemeddelelse Fyens Stifts hjemmeside)

14-01-2022 kl. 13:10

Provstidag d. 1. marts 2017 i Vor Frue Kike Assens

Læs mere

14-09-2021 kl. 14:50

Nyt Provstiudvalg

Funktionsperiode 2022-2025

14-09-2021 kl. 14:50

Nyt Provstiudvalg

Fredsvalg

Læs mere

14-09-2021 kl. 14:50

Nyt Provstiudvalg

Fredsvalg

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:40

Ladcykler - Barløse, Sandager og Holevad kirkers lokale støtte (2020)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:40

Ny niveaufri gangbelægning ved Turup kirke (2020)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:35

Maleri på hjemmebesøg i Dreslette Kirke (2020)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:35

Nyt sognehus ved Glamsbjerg kirke (2020)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:30

Indvielse af Refugie på Broholm kirkegård (2018)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:30

Julekoncert med Syngedrengene fra Vor Frue Kirke i Assens (2019)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:25

Nyt maskinhus ved Vissenbjerg kirkegård (2017)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:25

Renovering af tårnrum og flytning af orgel i Vedtofte kirke (2018)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:20

Indvendig renovering af Kerte kirke på tragisk baggrund (2016)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:15

Etablering af skovkirkegårdsareal på Hårby kirkegård (2015)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:15

Nyt frirum- og samlingssted i Brylle – Staudehaven (2016)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 14:35

Virtuelle tilbud i Assens Provsti

Links

Læs mere

17-12-2020 kl. 13:35

NYT FRA PROVSTEN

Advents- og julehilsen

Læs mere

20-05-2020 kl. 19:55

Genåbningshilsen

Provsten hilser Folkekirkens genåbning med glæde

Læs mere

03-05-2020 kl. 11:35

Markering af 75-året for Danmarks befrielse

Provst Ole Hyldegaards videohilsen

Læs mere

13-12-2019 kl. 13:10

Adventshilsen

Provstens nyhedsbrev

Læs mere

05-12-2019 kl. 14:20

Hanne Asmind Rosendal er ansat som personalekonsulent pr. 1. januar 2020

Præsentation

Læs mere

07-09-2019 kl. 17:50

Nyt provstikontor

Provstikontoret flytter til nye lokaler

Læs mere

20-11-2018 kl. 19:00

Formandsmøde

Broholm Sognehus

Læs mere

15-11-2018 kl. 14:00

Assens Provsti - et større fællesskab

Ny præsentationsfolder

Læs mere

04-09-2018 kl. 14:10

Folkekirkens skoletjeneste på Nord- og Vestfyn udvides

Middelfart Provsti indtræder i samarbejdet fra 2019

Læs mere

12-04-2018 kl. 19:00

Indledende budgetsamråd

Brylle Sognehus

Læs mere

13-11-2017 kl. 09:45

Ny Præst i Ørsted, Søllested og Vedtofte

John Vestergaard ansat fra 15. november

Læs mere

30-10-2017 kl. 08:50

Anja Damkjær True - ny præst i provstiet

Præsteindsættelse i Køng kirke, søndag den 12. november kl. 11.00

Læs mere

24-10-2017 kl. 00:00

Assens Provstiudvalg 2017-2021

Provstiudvalget har konstitueret sig

Læs mere

30-12-2016 kl. 10:45

Samarbejdet med Bogense Provsti om en fælles folkekirkelig skoletjeneste er personalemæssigt nu på plads

Læs mere

03-03-2016 kl. 16:20

Alle skal have adgang til en præst

Biskoppens pressemeddelelse om strukturprocessen i Assens Provsti

Læs mere

02-03-2016 kl. 08:35

Provstierfa i Assens

Fællesmøde for fem provstiudvalg

Læs mere

05-12-2015 kl. 15:20

Ny provstisekretær

Benedikte Ellegaard

Læs mere

05-12-2015 kl. 15:20

Ny provstisekretær

Benedikte Ellegaard

Læs mere

28-05-2015 kl. 13:20

Provstesyn

Læs mere

19-03-2015 kl. 19:00

Indledende budgetsamråd

Læs mere

22-06-2014 kl. 14:30

Salmemaraton i Baagø kirke

Læs mere

09-01-2014 kl. 13:10

Foredrag i Vor Frue Kirkes hus, torsdag d. 30. januar kl. 19.30

Hvis kristendommen er under forvandling, hvad er det så lige vi skal?

Læs mere

01-01-2014 kl. 15:00

Kunst i Kirken - Glamsbjerg Kirke

Møde med kunstner Jan Allan Johnsen

Læs mere

29-08-2000 kl. 11:35

Velkommen til vores hjemmeside

Læs mere

 
     
  Provstikontor: Østergade 64 -  5610 Assens – Telefon +45 24 91 23 77