Assens Provsti  
 
brylle.jpg
tommerup.jpg
kerte.jpg
turup.jpg
gamtofte.jpg
baago.jpg
vissenbjerg.jpg
barlose.jpg
dreslette.jpg
glamsbjerg.jpg
helnas.jpg
sandager.jpg
vedtofte.jpg
soby.jpg
kong.jpg
holevad.jpg
orte.jpg
verninge.jpg
assens.jpg
flemlose.jpg
sonderby.jpg
orsted.jpg
rorup.jpg
skydebjerg.jpg
broholm.jpg
sollested.jpg
karum.jpg
aarup.jpg
haarby.jpg
 
   
     
   
 

Nyheder arkiv

13-12-2019 kl. 13:10

Adventshilsen

Kære menighedsrådsmedlemmer og præster i Assens Provsti

 

Et nyt kirkeår har afløst det gamle. På dette tidspunkt i overgangen mellem 2010’erne og 2020’erne kan det derfor være på sin plads at se både tilbage og fremad.

 

Kirkegårdsbesøg

I 2019 blev der indgået et samarbejde med tidligere kirkegårdsleder i Svendborg Tommy Christensen, der i årets løb har besøgt Turup, Verninge, Aarup, Orte, Flemløse-Søby og Assens-Gamtofte kirkegårde og gået rundt sammen med graveren og medlemmer fra menighedsrådene og gennemgået kirkegårdene for efterfølgende at udarbejde et inspirationskatalog til, hvilke ting der vil kunne etableres og få kirkegårdene til at fremstå som indbydende rum i lokalområdet trods de forandringer de for tiden undergår pga. folks ændrede begravelsesvaner. Et initiativ, der er blevet godt modtaget af ovenstående kirker, og som derfor vil blive fortsat, så andre menighedsråd vil kunne melde ind i 2020.

 

Skoletjenesten på Nordvestfyn

Med Middelfart Provstis tilslutning til samarbejdet har den folkekirkelige skoletjeneste fået et naturligt arbejdsområde og et solidt befolkningsunderlag samt en fornuftig økonomi at arbejde ud fra. Bulletinerne fra felten er gode, idet antallet af skoler der gør brug af skoletjenestens tilbud og undervisningsmaterialer er støt stigende (se mere på https://www.skolekirke-nvf.dk), hvilket er glædeligt, idet vi som folkekirke her bidrager til et folkeligt dannelsesprojekt af høj kvalitet. En opgave vi som præster og sogne ikke ville kunne have løftet alene, men nu får givet et godt supplement til de gode lokale samarbejder mellem kirke og skole, og som kræver et begrænset antal ressourcer i forbindelse med projektafviklinger.

 

Fælles kalkningsprojekt

Ved udgangen af 2019 er det 4-årige fælles kalkningsudbud halvvejs, og erfaringerne synes gode. Der har generelt været gode tilbagemeldinger ude fra sognene på det udførte arbejde. Enkelte steder har der været behov for efterbehandling, og et enkelt sted er kalkningen blevet udskudt pga. behov for konsulentbesøg, men ellers bliver der holdt løbende kontrol med arbejdet af arkitekt Mogens Svenning, som holder provstiet velinformeret.

 

Snart afsluttede og kommende anlægsopgaver

Byggeriet af et sognehus i Glamsbjerg nærmer sig sin afslutning. Huset forventes taget i brug i begyndelsen af 2020 og kommer til at indgå som en del af den nyetablerede helhed med Kirkeparken, der fysisk binder kirke/kirkegård og sognehus sammen. Et område, der bestemt er et besøg værd.

I 2020 forventes restaureringen af kirketårnet i Rørup at gå i gang, ligesom sognehuset i Aarup er under projektering.

 

På præstefronten

Tommerup-Broholm fik Karen Frendø Ebbesen ansat pr. 1. august, hvilket er årets eneste præsteskifte. I november var de fleste af præsterne på studietur til Rom, hvor det blev til et indblik i dels det historiske religionsskifte fra romersk religion til kristendom, dels den katolske kirkes organisation aktuelt (deltagerne boede på et nonnekloster), samt mulighed for kollegialt fællesskab og sparing. De hjemmeblevne præster klarede de kirkelige handlinger med bravur, så der ikke blev brug for hjælp fra et naboprovsti.

 

Nyt provstikontor

Da provstiets lejemål i Østergade 18 blev opsagt i sommer, måtte Provstiudvalget undersøge nye alternativer. Valget faldt på Østergade 64 (en tidligere bank og sportsbutik), som henover sommeren er blevet indrettet til dets nye formål. Resultatet er blevet yderst tilfredsstillende, og der skulle nu være skabt ro omkring provstikontorets rammer fremover. Tilgængeligheden til kontoret for besøgende er god, idet det er muligt at parkere uden tidsbegrænsninger på P-pladsen mellem REMA 1000 og Fynske Bank. Borgerne i Assens har fulgt processen med interesse og rost synligheden meget, idet provstikontoret i et par tilfælde dog er blevet forvekslet med kirkekontoret. Provstiudvalget har derfor planer om at holde et åbent hus-arrangement i foråret 2020, så folk dels kan se indretningen og høre om, hvad et provsti/provstikontor arbejder med.

Ud over provstisekretær Benedikte Ellegaard og provsten har Mette Bengtzen sin gang i huset fast 2-3 dage om ugen. Mette er blevet ansat i en delt stilling som regnskabsfører i dels Det fælles regnskabskontor i Søndersø og Fælles Regnskabsfunktion Assens, hvor hun varetager regnskabsfunktionerne for Assens-Gamtofte menighedsråd, samt tillige enkelte opgaver for provstiet, herunder administrering af den nye fælles anlægspulje samt det fælles kalkningsprojekt. Mette deltager ved det kommende formandsmøde.

Og fra nytårsskiftet 2020 kan vi byde velkommen til Hanne Asmind Rosendal, som skal varetage stillingen som personalekonsulent og dermed et tilbud om hjælp i personalespørgsmål til de i alt 48 menighedsråd og godt 200 ansatte, som er ansat i Assens, Middelfart og Midtfyn provstier. Hanne er jurist og har arbejdet med personalejura i mange år. Hendes præsentation kan læses på provstiets hjemmeside (www.assensprovsti.dk) og Hanne deltager på førstkommende formandsmøde. Hanne glæder sig til det kommende samarbejde.

 

Kommende arrangementer

Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 17-20 Biskoppens Liturgikaravane (se tidligere udsendt skrivelse og husk tilmeldingsfristen den 7. januar)

Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 19.00: Formandsmøde i Assens Provstikontor, Østergade 64 (sæt X i kalenderen, dagsorden følger) Eventuelle emner, der ønskes drøftet, indsendes senest den 7. januar, hvor der også er tilmeldingsfrist.

Tirsdag den 28. april Indledende budgetsamråd (Sæt X i kalenderen)

 

Menighedsrådsvalg 2020
2020 er valgår, hvor den nye menighedsrådslov skal anvendes, der tager udgangspunkt i at regulære valg er undtagelsen. Som tidligere nævnt skal der afholdes fælles orienteringsmøde ude i sognene, tirsdag den 12. maj. Som for 4 år siden indrykkes der fælles annoncering i dagspressen. Vi har derfor brug for at vide, hvor orienteringsmøderne bliver afholdt senest onsdag den 1. april 2020. Der sættes ikke penge af til menighedsrådsvalg i kirkekasserne. Skulle det ende med regulært valg i enkelte sogne, træder PU til med økonomisk hjælp.

 

Tak for et godt samarbejde i det forløbne år. Provstiudvalget ser meget frem til nye fælles samarbejdsopgaver imellem sogne og provsti i 2020.

 

Glædelig jul og godt nytår.

 

Med venlig hilsen

 

Ole Hyldegaard Hansen

Provst, Assens Provsti

14-01-2022 kl. 13:10

Provstidag d. 1. marts 2017 i Vor Frue Kike Assens

Læs mere

14-09-2021 kl. 14:50

Nyt Provstiudvalg

Funktionsperiode 2022-2025

14-09-2021 kl. 14:50

Nyt Provstiudvalg

Fredsvalg

Læs mere

14-09-2021 kl. 14:50

Nyt Provstiudvalg

Fredsvalg

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:40

Ladcykler - Barløse, Sandager og Holevad kirkers lokale støtte (2020)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:40

Ny niveaufri gangbelægning ved Turup kirke (2020)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:35

Maleri på hjemmebesøg i Dreslette Kirke (2020)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:35

Nyt sognehus ved Glamsbjerg kirke (2020)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:30

Indvielse af Refugie på Broholm kirkegård (2018)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:30

Julekoncert med Syngedrengene fra Vor Frue Kirke i Assens (2019)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:25

Nyt maskinhus ved Vissenbjerg kirkegård (2017)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:25

Renovering af tårnrum og flytning af orgel i Vedtofte kirke (2018)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:20

Indvendig renovering af Kerte kirke på tragisk baggrund (2016)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:15

Etablering af skovkirkegårdsareal på Hårby kirkegård (2015)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:15

Nyt frirum- og samlingssted i Brylle – Staudehaven (2016)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 14:35

Virtuelle tilbud i Assens Provsti

Links

Læs mere

17-12-2020 kl. 13:35

NYT FRA PROVSTEN

Advents- og julehilsen

Læs mere

20-05-2020 kl. 19:55

Genåbningshilsen

Provsten hilser Folkekirkens genåbning med glæde

Læs mere

03-05-2020 kl. 11:35

Markering af 75-året for Danmarks befrielse

Provst Ole Hyldegaards videohilsen

Læs mere

13-12-2019 kl. 13:10

Adventshilsen

Provstens nyhedsbrev

Læs mere

05-12-2019 kl. 14:20

Hanne Asmind Rosendal er ansat som personalekonsulent pr. 1. januar 2020

Præsentation

Læs mere

07-09-2019 kl. 17:50

Nyt provstikontor

Provstikontoret flytter til nye lokaler

Læs mere

20-11-2018 kl. 19:00

Formandsmøde

Broholm Sognehus

Læs mere

15-11-2018 kl. 14:00

Assens Provsti - et større fællesskab

Ny præsentationsfolder

Læs mere

04-09-2018 kl. 14:10

Folkekirkens skoletjeneste på Nord- og Vestfyn udvides

Middelfart Provsti indtræder i samarbejdet fra 2019

Læs mere

12-04-2018 kl. 19:00

Indledende budgetsamråd

Brylle Sognehus

Læs mere

13-11-2017 kl. 09:45

Ny Præst i Ørsted, Søllested og Vedtofte

John Vestergaard ansat fra 15. november

Læs mere

30-10-2017 kl. 08:50

Anja Damkjær True - ny præst i provstiet

Præsteindsættelse i Køng kirke, søndag den 12. november kl. 11.00

Læs mere

24-10-2017 kl. 00:00

Assens Provstiudvalg 2017-2021

Provstiudvalget har konstitueret sig

Læs mere

30-12-2016 kl. 10:45

Samarbejdet med Bogense Provsti om en fælles folkekirkelig skoletjeneste er personalemæssigt nu på plads

Læs mere

03-03-2016 kl. 16:20

Alle skal have adgang til en præst

Biskoppens pressemeddelelse om strukturprocessen i Assens Provsti

Læs mere

02-03-2016 kl. 08:35

Provstierfa i Assens

Fællesmøde for fem provstiudvalg

Læs mere

05-12-2015 kl. 15:20

Ny provstisekretær

Benedikte Ellegaard

Læs mere

05-12-2015 kl. 15:20

Ny provstisekretær

Benedikte Ellegaard

Læs mere

28-05-2015 kl. 13:20

Provstesyn

Læs mere

19-03-2015 kl. 19:00

Indledende budgetsamråd

Læs mere

22-06-2014 kl. 14:30

Salmemaraton i Baagø kirke

Læs mere

09-01-2014 kl. 13:10

Foredrag i Vor Frue Kirkes hus, torsdag d. 30. januar kl. 19.30

Hvis kristendommen er under forvandling, hvad er det så lige vi skal?

Læs mere

01-01-2014 kl. 15:00

Kunst i Kirken - Glamsbjerg Kirke

Møde med kunstner Jan Allan Johnsen

Læs mere

29-08-2000 kl. 11:35

Velkommen til vores hjemmeside

Læs mere

 
     
  Provstikontor: Østergade 64 -  5610 Assens – Telefon +45 24 91 23 77