Assens Provsti  
 
kong.jpg
flemlose.jpg
sandager.jpg
sonderby.jpg
glamsbjerg.jpg
karum.jpg
holevad.jpg
soby.jpg
brylle.jpg
skydebjerg.jpg
orte.jpg
rorup.jpg
turup.jpg
kerte.jpg
haarby.jpg
barlose.jpg
tommerup.jpg
vedtofte.jpg
verninge.jpg
sollested.jpg
dreslette.jpg
baago.jpg
gamtofte.jpg
vissenbjerg.jpg
broholm.jpg
assens.jpg
orsted.jpg
aarup.jpg
helnas.jpg
 
   
     
   
 

Nyheder arkiv

17-12-2020 kl. 13:35

NYT FRA PROVSTEN

 ADVENTS- OG JULEHILSEN                                    

 

 

 

Kære menighedsrådsmedlemmer og præster i Assens Provsti

 

Corona satte dagsordenen i samfundet og i kirkerne

 

Et nyt kirkeår har afløst det gamle, hvor 2020 vil blive et år, som vi i almindelighed vil tænke tilbage på som forhåbentlig en parentes, fordi alt ikke var som det normalt er.

 

Derfor meget apropos har Brylle den 3. december indviet en ny skulptur efter Bente Ekanders idé, der hedder: ”Lyset dog sejrer”

 

Ordene er hentet fra Grundtvigs salme ”Skyerne gråne” (DDS 733), og skulpturen består af tre stensøjler, der bærer en bronzekugle. De tre søjler symboliserer det stabile – tro, håb og kærlighed, og den samlende kugle er kloden, menneskeheden, håbet, lyset og evigheden. Vigtigt at fastholde i udfordrede tider.

 

Nærmest alt blev lukket ned i foråret, også kirkerne bortset fra nødberedskab ved begravelser, bisættelser og dåb, selv om nogle dåb ligesom vielser og konfirmationerne blev udskudt.

De første uger efter nedlukningen fik provstiet mange henvendelser fra sogne, der stod med et akut problem: Hvad med de hjemkomne forårsblomster, der nu skulle plantes, når kirkegårdspersonalet var hjemsendt. Heldigvis kom der en tilbagemelding fra Corona-beredskabet, så graverne igen kunne møde ind og passe kirkegårdene, da de både gik ude i det fri og også kunne holde afstand ift. hinanden og de besøgende på kirkegården.

Men stor var glæden, da kirkerne igen åbnede til Kristi Himmelfartsdag for gudstjenester og fællesskab, og med konfirmationer både før og efter sommerperioden. Initiativerne var mange både digitalt, men også fysisk for at få kirkelivet til at fungere. Også nu op til jul, hvor reservationssystemer tages i brug eller sportshaller, imens vi håber på, at vaccinen snart bliver tilgængelig.

 

Kirkegårdene

I 2020 fortsatte tidligere kirkegårdsleder Tommy Christensen sine kirkegårdsbesøg, som får rosende og positive ord med på vejen fra de kirkegårde, han har besøgt og er kommet med ny inspiration til fremtidig udvikling af kirkegårdenes arealer, der er under forandring pga. forandrede begravelsesønsker.

Det blev også året, hvor bl.a. et par kirkegårde blev udfordret pga. dødsfald og sygdom, og derfor indgik midlertidige aftaler med provstiets større kirkegårde. En kirkegård, hvor graveren gik på pension, har i første omgang også valgt at lave en aftale med en af de større kirkegårde. Som provst hilser jeg det meget velkommen, når sogne via samarbejde kan løse akutte udfordringer.

 

Skoletjenesten på Nordvestfyn

Skoletjenesten er i fortsat vækst, og oplevede i år at udvikle et projekt om Søren Kierkegaard, som efterspørges fra andre af landets skoletjenester, hvilket er en stor cadeau til skoletjenestens to medarbejdere (se mere på https://www.skolekirke-nvf.dk).

 

 

Fælles kalkningsprojekt

Ved udgangen af 2020 går vi ind i det sidste år af den 4-årige aftale om fælles kalkningsudbud. Der har generelt været gode tilbagemeldinger ude fra sognene på det udførte arbejde. Personligt var det en stor glæde, at der ved formandsmødet var opbakning til at videreføre samarbejdet for perioden 2022-25 med Jysk Lift, der efterfølgende har sagt ja hertil.

 

Afsluttede og igangværende anlægsopgaver

Søndag den 1. marts, den første forårsdag og en af de sidste før Corona-nedlukning kunne Glamsbjerg menighedsråd indbyde til festlig indvielse af det nye sognehus i Poul Moseparken. En dejlig dag med mange taler og musikalske indslag i en fyldt kirke og efterfølgende fyldt sognehus.

Provstiet har efterfølgende haft den store glæde at kunne afvikle både budgetsamråd og formandsmøde i lokalerne med udsigt over Kirkeparken og Glamsbjerg kirke.

Her i efteråret har Turup kirke fået etableret en meget imponerende gangbelægning fra kirkegårdslågen til kapel og kirkedøren, alt sammen niveaufrit udarbejdet efter tegninger af graver Dorthe Nielsen og udført af Vissenbjerg kirkegård.

Ellers er anlægsprojekterne i god gænge. Der manglede sognehuse i både Aarup og Haarby og fundament og mure, og det vidner om, at anlægspuljens midler efter en lidt træg begyndelse først på året er ved at komme i brug. Det bliver spændende at følge projekterne. Vi vil se frem til besøg til fælles møder, når husene er færdige og taget i brug.

Og Rørup kirke kan nu ses på lang afstand, idet et imponerende inddækket stillads omkring tårnet vidner om aktivitet også her.  

  

På menighedsråds- og præstefronten

Menighedsrådsvalget udløste for Assens Provstis vedkommende ikke nogle afstemningsvalg, idet langt de fleste menighedsråd blev valgt på de nye valgforsamlinger. Vi har taget afsked med menighedsrådsmedlemmer, som har lagt et stort arbejde heri, nogle tager en tørn mere, og der er kommet nye til, som provstiet glæder sig til at lære at kende. Vi ser frem til et godt samarbejde de næste 4 år.

I 2020 har der ikke været nogle udskiftninger blandt præsterne

  

Provstikontoret

Også Provstikontoret i Østergade 64 har mærket til Corona-året, idet der har været en del hjemmearbejde siden marts. Med jævne mellemrum mødes de fire tilknyttede: Provstisekretær Benedikte, regnskabsmedarbejder Mette, personalekonsulent Hanne og provsten på kontoret efter aftale.

Lad os håbe, at den kommende vaccine også her kan normalisere tingene lidt mere igen i 2021.

Hanne har snart arbejdet et år som personalekonsulent i Assens, Middelfart og Midtfyn provstier, og det er blevet den succes, som vi havde håbet på. Menighedsrådene udtrykker glæde ved nemt og hurtigt at kunne komme i kontakt med Hanne, og hun synes, at det er et spændende, alsidigt og menighedsfyldt arbejde og glæder sig over den åbenhed, som hun mødes med.

I november måned blev der taget en billedserie med motiver rundt omkring fra provstiet, som nu kan ses på væggene, når man besøger provstikontoret Billederne repræsenterer den mangfoldighed, der er i de lokale initiativer og projekter lige fra skovkirkegård, sognehus, staudehave, refugium og en sponsoreret ladcykel til dagplejerne og meget mere. Billederne kan ses på provstikontoret og vil blive lagt på hjemmesiden. 

 

Tak for et godt samarbejde i det forløbne år. Provstiudvalget ser meget frem til nye fælles samarbejdsopgaver imellem sogne og provsti i 2021.

 

Glædelig jul og godt nytår.

 

Med venlig hilsen  

Ole Hyldegaard Hansen

Provst, Assens Provsti

14-01-2022 kl. 13:10

Provstidag d. 1. marts 2017 i Vor Frue Kike Assens

Læs mere

14-09-2021 kl. 14:50

Nyt Provstiudvalg

Funktionsperiode 2022-2025

14-09-2021 kl. 14:50

Nyt Provstiudvalg

Fredsvalg

Læs mere

14-09-2021 kl. 14:50

Nyt Provstiudvalg

Fredsvalg

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:40

Ladcykler - Barløse, Sandager og Holevad kirkers lokale støtte (2020)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:40

Ny niveaufri gangbelægning ved Turup kirke (2020)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:35

Maleri på hjemmebesøg i Dreslette Kirke (2020)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:35

Nyt sognehus ved Glamsbjerg kirke (2020)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:30

Indvielse af Refugie på Broholm kirkegård (2018)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:30

Julekoncert med Syngedrengene fra Vor Frue Kirke i Assens (2019)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:25

Nyt maskinhus ved Vissenbjerg kirkegård (2017)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:25

Renovering af tårnrum og flytning af orgel i Vedtofte kirke (2018)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:20

Indvendig renovering af Kerte kirke på tragisk baggrund (2016)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:15

Etablering af skovkirkegårdsareal på Hårby kirkegård (2015)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 18:15

Nyt frirum- og samlingssted i Brylle – Staudehaven (2016)

Billedserie fra provstiet 2020

Læs mere

17-12-2020 kl. 14:35

Virtuelle tilbud i Assens Provsti

Links

Læs mere

17-12-2020 kl. 13:35

NYT FRA PROVSTEN

Advents- og julehilsen

Læs mere

20-05-2020 kl. 19:55

Genåbningshilsen

Provsten hilser Folkekirkens genåbning med glæde

Læs mere

03-05-2020 kl. 11:35

Markering af 75-året for Danmarks befrielse

Provst Ole Hyldegaards videohilsen

Læs mere

13-12-2019 kl. 13:10

Adventshilsen

Provstens nyhedsbrev

Læs mere

05-12-2019 kl. 14:20

Hanne Asmind Rosendal er ansat som personalekonsulent pr. 1. januar 2020

Præsentation

Læs mere

07-09-2019 kl. 17:50

Nyt provstikontor

Provstikontoret flytter til nye lokaler

Læs mere

20-11-2018 kl. 19:00

Formandsmøde

Broholm Sognehus

Læs mere

15-11-2018 kl. 14:00

Assens Provsti - et større fællesskab

Ny præsentationsfolder

Læs mere

04-09-2018 kl. 14:10

Folkekirkens skoletjeneste på Nord- og Vestfyn udvides

Middelfart Provsti indtræder i samarbejdet fra 2019

Læs mere

12-04-2018 kl. 19:00

Indledende budgetsamråd

Brylle Sognehus

Læs mere

13-11-2017 kl. 09:45

Ny Præst i Ørsted, Søllested og Vedtofte

John Vestergaard ansat fra 15. november

Læs mere

30-10-2017 kl. 08:50

Anja Damkjær True - ny præst i provstiet

Præsteindsættelse i Køng kirke, søndag den 12. november kl. 11.00

Læs mere

24-10-2017 kl. 00:00

Assens Provstiudvalg 2017-2021

Provstiudvalget har konstitueret sig

Læs mere

30-12-2016 kl. 10:45

Samarbejdet med Bogense Provsti om en fælles folkekirkelig skoletjeneste er personalemæssigt nu på plads

Læs mere

03-03-2016 kl. 16:20

Alle skal have adgang til en præst

Biskoppens pressemeddelelse om strukturprocessen i Assens Provsti

Læs mere

02-03-2016 kl. 08:35

Provstierfa i Assens

Fællesmøde for fem provstiudvalg

Læs mere

05-12-2015 kl. 15:20

Ny provstisekretær

Benedikte Ellegaard

Læs mere

05-12-2015 kl. 15:20

Ny provstisekretær

Benedikte Ellegaard

Læs mere

28-05-2015 kl. 13:20

Provstesyn

Læs mere

19-03-2015 kl. 19:00

Indledende budgetsamråd

Læs mere

22-06-2014 kl. 14:30

Salmemaraton i Baagø kirke

Læs mere

09-01-2014 kl. 13:10

Foredrag i Vor Frue Kirkes hus, torsdag d. 30. januar kl. 19.30

Hvis kristendommen er under forvandling, hvad er det så lige vi skal?

Læs mere

01-01-2014 kl. 15:00

Kunst i Kirken - Glamsbjerg Kirke

Møde med kunstner Jan Allan Johnsen

Læs mere

29-08-2000 kl. 11:35

Velkommen til vores hjemmeside

Læs mere

 
     
  Provstikontor: Østergade 64 -  5610 Assens – Telefon +45 24 91 23 77